به گزارشافکارخبر،مجتبی شاکری با ارسال نامه‌ای خطاب به مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران ضمن تبریک موفقیت وی و دیگر اعضای هیئت رئیسه برای اداره سومین سال شورای شهر تهران انتظارات خود را از هیئت رئیسه تشریح کرده است.

وی در این نامه ابتدا خواستار ایجاد سامانه اطلاعاتی بهنگام مستقل شورای شهر و در ادامه خواستار ایجاد پژوهشگاه مناسب برای کمک به فربه شدن علمی و کارشناسی طرح ها و لوایح در موضوع مدیریت شهری شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران همچنین خواستار ایجاد سامانه ارتباط مردمی تلفنی و پیامکی، طراحی نوعی دیوان محاسبات برای ساماندهی و نظارت بر عملکرد مالی شهرداری، تدوین نظام نامه نظارت بر ۱۸۰ نمایندگی محول شده از سوی شورا و تهیه سازوکار نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی حمایت شده از سوی شهرداری تهران و سنجش میزان اثربخشی فعالیت آنها در راهبردها و اولویت های مدیریت شهری شده است.

شاکری علاوه بر این موارد از رئیس شورای شهر تهران خواسته است که نظام نامه رسیدگی به بودجه سالیانه بر اساس زمانبدی مشخص با در نظر گرفتن مهلت ارسال پیوست های مطالعاتی و گزارش های اثربخش تهیه شود و همه برنامه و بودجه در قالب نرم افزار اکسل و دسترسی به سامانه های مدیریت شهری در اختیار اعضای شورا قرار گیرد.

وی در پایان از رئیس شورای شهر تهران خواستار دفاع از حقوق اعضا در مواجهه با مدیریت شهری و رسیدگی به حضور و غیاب آنها شده است.