به گزارشافکارخبر،دستگاه گوارش از دیدگاه طب سنتی، به‌عنوان عضو بسیار مهمی در نظر گرفته می‌شود، در این رابطه حمیدالله افراسیابیان دستیار تخصصی طب سنتی اظهار داشت: مهم‌ترین ورودی و خروجی بدن در این بخش است؛ اما تأثیر مزاج بر این سیستم، بسیار در تشخیص اهمیت دارد.

به‌گفته وی رفتارهای گوارشی مهم شامل قدرت هضم، اشتها، یبوست و لینت مزاج و کیفیت مواد دفعی است. هرچه حرارت مزاج بیشتر باشد، قاعدتاً قدرت هضم بیشتر خواهد شد.

این دستیار تخصصی طب سنتی اضافه کرد: اصولاً پدیده هضم، با احساس سبکی ناحیه سر دل یا زیر جناغ همراه است و فرد احساس راحتی یا سبکی می‌کند، البته به‌شرط آنکه غذا نیز معتدل باشد و غلیظ و سخت الهضم نباشد.

افراسیابیان بیان کرد: سردی مزاج علاوه بر آنکه موجب کندی هضم و احساس ثقل یا سنگینی پس از خوردن غذا است، در موارد تشدید سردی و بیماری؛ فرد تا مدت‌های طولانی، حتی می‌تواند ۸ ساعت پس از خوردن غذا احساس سنگینی داشته باشد.

وی افزود: از نقطه نظر گوارشی، «خشکی» با یبوست و «رطوبت با لینت یا نرمی» مدفوع بروز می‌کند. «حرارت»(در صورت افزایش) موجب خشکی می‌شود و اگر با خشکی همراه شود(چنانچه در افراد صفراوی دیده می‌شود) استعداد به یبوست را بیشتر خواهد کرد و برودت یا سردی عکس حرارت عمل می‌کند.

یک دستیار تخصصی طب سنتی خاطرنشان کرد: یبوست بهعنوان اُم الامراض در طب سنتی تلقی شده است. دفع طبیعی آدمی باید نیم تا یک ساعت پس از هر وعده غذایی بهصورت نرم و بیمشکل صورت پذیرد و اگر هر کدام از این سه حالت نباشد، فرد یبوست دارد.