به گزارشافکارخبر،والدینی که از یک سو ضرورت حضور فرزندشان در این دوره را می دانند اما از سوی دیگر پرداخت شهریه این دوره باری مضاعف بر دوش آن ها تحمیل می کند.

برای مشخص شدن متوسط شهریه دوره پیش دبستانی نرخ شهریه چند مدرسه را جویا می‌شویم. در جنوبی ترین نقطه تهران حداقل شهریه ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماه است، در مناطق متوسط این رقم به بیش از ۴۰۰ هزار تومان در ماه می رسد و در مناطق بالای شهر برای دوره پیش دبستانی ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان را هم رد می کند.

به عبارتي والدين براي دوره ۸ ماه پيش دبستاني و براي هر روز۳ساعت، بايد رقمي بيشتر از ۱۰ ميليون تومان پرداخت کنند. به اين رقم اعداد و ارقام ديگري براي لباس فرم ، لوازم تحرير و... را هم اضافه کنيد که در مناطق پايين شهر بيشتر از ۱۰۰ هزار تومان آب مي خورد.