به گزارشافکارخبر،در برخی از سال ها عربستان در موسم حج شاهد حوادثتلخ و ناگواری برای حجاج بوده، به صورتی که ۲ حادثه در یک سال روی داده است.

در اینجا به برخی از این حوادثاشاره می شود:

۱۹۸۷ –(۹ مرداد ۱۳۶۶) شهادت ۲۷۵ تن از حجاج ایرانی به دست نیروهای امنیتی و مسلح سعودی در مکه در جریان تظاهرات برائت از مشرکین. در مجموع ۴۰۲ نفر در این روز کشته شدند.

۱۹۹۰ - کشته شدن ۱۴۲۶ نفر در تونل منتهی به مسجد الحرام، بر اثر ازدحام بسیار زیاد و افتادن حجاج زیر دست و پای دیگران.

۱۹۹۴ - کشته شدن ۲۷۰ نفر از حجاج به خاطر ازدحام جمعیت در پل جمرات.

۱۹۹۷ - کشته شدن ۳۴۰ حاجی و مجروح شدن ۱۵۰۰ نفر در منی به دلیل آتش سوزی در خیمه ها.

۱۹۹۸ - کشته شدن ۱۸۰ حاجی بر اثر ازدحام هنگام رمی جمرات.

۲۰۰۴ - کشته شدن ۲۵۱ نفر و مجروح شدن ۲۴۴ تن دیگر به دلیل ازدحام جمعیت در رمی جمرات.

۲۰۰۶ - فرو ریختن هتلی کوچک در مکه و کشته شدن ۷۶ نفر از مهمانان آن که حجاج آسیایی بودند.

۲۰۰۶- کشته شدن ۳۶۳ نفر به خاطر ازدحام جمعیت در رمی جمرات.