به گزارشافکارخبر،سرهنگ حسن عابدی در واکنش به سخنان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که از بی‌تاثیر بودن اجرای طرح زوج و فرد در کاهش آلودگی هوای پایتخت خبر داده بود، در خصوص امکان حذف این طرح با توجه به بی‌نتیجه بودن آن، اظهار کرد: در حال حاضر طرح LEZ از سوی مسئولان شهری برای کاهش آلودگی هوای پایتخت پیشنهاد شده است که متاسفانه اجرای این طرح با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌ها و مقدمات آن، امکانپذیر نیست؛ همچنین از سوی دیگر نیز وضعیت ترافیکی شهر تهران این اجازه را نمی‌دهد که اجرای طرح زوج و فرد، حذف شود چرا که به هر حال این طرح تا حد زیادی توانسته بحثترافیکی معابر مرکزی شهر را پوشش دهد.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص حذف طرح زوج و فرد و طرحهای مشابه، تنها در حیطه اختیارات شورای ترافیک شهر تهران و شورای عالی ترافیک است، افزود: ‌ اطلاعات به دست آمده از دوربینهای مستقر در مرز جغرافیایی طرح زوج و فرد نشان می‌دهد که با بکارگیری کنترل الکترونیکی، بخش زیادی از تخلفات ورود به این محدوده کاهش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای طرح LEZ، طبق برنامهریزی قبلی و در ابتدای مهر ماه آغاز میشود یا خیر گفت: با توجه به اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن زیرساختهای خاصی است و در حال حاضر نیز این زیرساختها در شهر تهران مهیا نیست، اجرای این طرح از اول مهر ماه امکانپذیر نمیباشد.