به گزارشافکارخبر،سردار علی مویدی درباره تولید رو به رشد مواد مخدر در افغانستان، گفت: بی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر توسط ‏دستگاه‌های مسئول، پر سود بودن تجارت مواد مخدر، ضعف در دیپلماسی و عدم همراهی سایر کشورهای ‏منطقه در این مبارزه از اهم ‏چالش‌های مبارزه با مواد مخدر در شرق کشور برشمرده می شود.

وی با اشاره ه کمبود امکانات در ایست و بازرسی‌ها در برخی محورها گفت: کمبود نیروهای کارآمد در ایست و بازرسی، عدم ‏خطرپذیری، عدم تجهیزات و نبود استراتژی واحد در کنترل کویر توسط استان‌ها از ‏عمده مشکلات موجود در حوزه انتظامی برای بر خورد با قاچاقچیان است.

وی گفت: حمل مواد مخدر توسط قاچاقچیان در استانهای شرق و جنوب شرق با سلاح انجام میشود و این در ‏حالیست كه نیروهای حاضر در مبارزه از كمترین امكانات رفاهی و دستمزد ماهیانه برخوردار هستند كه باید مسئولان فكر جدی ‏كنند.‏