به گزارشافکارخبر،مهدی چمران با بیان اینکه شهرداری بر اساس درخواستی که شورای شهر داشت، لایحه ای در خصوص روشنایی و نورپردازی فضاهای شهری تدوین کرده که به زودی در صحن شورا مطرح می شود، گفت: باید طرح جامعی در این خصوص تهیه شود تا سیاست ها و عملکردهای مدیریت شهری در خصوص نورپردازی شهر تهران مشخص شود.

وی ادامه داد: شهر تهران نسبت به شهرهای بزرگ دنیا از لحاظ روشنایی عمومی، نور کمتری دارد و در کنار آن دچار آلودگی نور در شهر نیز هستیم. نه تنها تابلوهای تبلیغاتی بلکه تابلوهای هشدار دهنده و غیر تبلیغاتی نیز ایجاد آلودگی نوری در شهر می کنند که باید در طرح جامع نورپردازی به تمامی این موارد پرداخته شود.

چمران اضافه کرد: نباید در کنار تابلوهای راهنمایی رانندگی چراغ های دیگری نصب باشد اما در برخی از مکان ها به این نکته توجه نشده که نیاز به ساماندهی دارد. همچنین برخی از معابر ما پرنور و برخی کوچه ها در تاریکی به سر می برند که این تاریکی عدم امنیت را به دنبال دارد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: باید نورپردازی در شهر بر اساس ضوابط و قانون باشد. چندسال پیش به دلیل کمبود برق، چراغ های دوتایی معابر به تک لامپی تبدیل شد اما در حال حاضر که در شرایط عادی هستیم باید شهر از نورپردازی درستی برخوردار باشد.