به گزارش افکارخبر، بر اساس مطالعات صورت گرفته توسط دانشگاه جنگل‌ها و محیط زیست ییل، سالانه ۵ میلیارد اصله درخت در جهان کاشته می شوند و در مقابل ۱۵ میلیارد اصله قطع می شوند که نشان دهنده کاهش سالانه ۱۰ میلیارد درخت از سطح کره زمین است.

خبر خوب در این مطالعه صورت گرفته این است که ۳ هزار میلیارد درخت در جهان وجود دارد که ۷ برابر تخمین قبلی در این باره است.

خبر بد اینست که در صورت ادامه روند کنونی، تا ۳۰۰ سال‌آینده همه درخت های موجود بر سطح زمین از بین خواهند رفت.

این تحقیقات بر اساس ارزیابی تراکم درختان در ۴۰۰ هزار نقطه از کره زمین صورت گرفته است.

یکی دیگر از حقایق ناگوار ارائه شده بر اساس نتایج این تحقیق اینست که تعداد کل درختان کره زمین نسبت به دوران قبل از تمدن بشری به نصف کاهش یافته است.

بنا به آمارهای ارائه شده در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از کل درخت های جهان در مناطق گرمسیری کره زمین واقع شده است.

مناطق شمالی و معتدل نیز به ترتیب حدود ۲۵ و ۲۲ درصد از درختان جهان را در خود جای داده اند.

سهم توندراها و مناطق بیابانی از درختان زمین نیز زیر ۱۰ درصد است.

مناطقی از برزیل و جنوب شرق آسیا مانند اندونزی طی سال های گذشته بیشترین کاهش تعداد درختان را در جهان تجربه کرده اند.