به گزارشافکارخبر، خط ۷ بی آرتی در مسیر میدان تجریش – میدان راه آهن که از سال ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید از ابتدا با مشکلات عدیده ای روبه روشد؛ از ترافیک های خطی در پشت بیشتر تقاطع ها گرفته تا بی نظمی در مدل اتوبوس ها و دریافت وجه توسط رانندگان اتوبوس ها که با گذشت زمان و شکایات مردم اتفاقات خوشی در خط ۷ بی آرتی رخ داد.

بازگشت اتوبوس های تک کابین به خط 7 بی آر تی + عکس

طی اقدامی از ۲۵ خرداد سال جاری کارت خوان ها به ایستگاه ها آمد تا دیگر رانندگان بر سر کرایه با مسافران جدال نکنند و اتوبوس های تک کابین از خط ۷ حذف شد و اتوبوس های دوکابین به این خط افزوده شد و نه تنها ترافیکی خطی از بین رفت بلکه نظم خاصی در این خط به جهت یک دست شدن اتوبوس ها مشاهده شد.

بازگشت اتوبوس های تک کابین به خط 7 بی آر تی + عکس

حال با گذشت سه ماه مجدداً حضور اتوبوس های تک کابین را در خط ۷ بی آرتی می بینیم و این سوال پیش می آید که چرا دوباره اتوبوس های تک کابین به خط ۷ بی آرتی در مسیر میدان راه آهن – میدان تجریش بازگشتند.

بازگشت اتوبوس های تک کابین به خط 7 بی آر تی + عکس