به گزارش افکارخبر، سید مصطفی مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا موفق به پیدا کردن جنازه‌های مفقودین سیل کن و سولقان شده‌اید، گفت: بله، این جنازه‌ها مدتی است پیدا و تحویل مراجع قانونی شده است.

وی ادامه داد: پس از پیدا شدن جنازههای مفقودین، جستوجوها در این منطقه نیز به پایان رسیده است.