به گزارشافکارخبر، مراسم برائت از مشرکین صبح روز چهارشنبه اول مهر ماه ۹۴ با حضور با شکوه جانبازان در صحرای عرفات و با قرائت پیام مقام معظم رهبری به همین مناسبت برگزار شد.

اولین کاروان از جانبازان که متشکل از ۴۲ نفر از جانبازان ۷۰ درصد و قطع نخاعی بودند ۹شهریور ماه ۹۴ به سفر حج اعزام شدند. همچنین ۱۷ شهریور ماه ۹۴ دومین کاروان ویژه حج جانبازان متشکل از ۴۱ جانباز ۷۰ درصد به همراه یک نفر با بدرقه مسئولین بنیاد به این سفر معنوی اعزام شدند.

تصاویر حضور این جانبازان در صحرای عرفات و مراسم برائت از مشرکین در ادامه می‌آید: