ملک سلمان در حال تماشای حجاج در منا+ عکس
امسال بیش از یک و نیم میلیون نفر از مسلمانان سراسر جهان برای انجام مناسک حج راهی سرزمین وحی شدند.