به گزارش افکارخبر، مناسک رمی جمرات در سال های مختلفی در اثر ازدحام جمعیت کشته و زخمی های فراوانی را در پی داشته است. بخشی از این اتفاقات را می خوانید.

سال ۱۹۹۰ میلادی: فشار جمعیت هنگام عبور از یک تونل در نزدیکی اماکن مقدس مکه جان بیش از ١۴ نفر را گرفت.

سال ۱۹۹۴ میلادی: ۲۷۰ نفر در جریان رمی جمرات جان خود را از دست دادند.

سال ۱۹۹۷ میلادی:. آتش گرفتن چادر زائران در منا دست کم ٣۴ کشته و چند صد زخمی داد.

سال ١٩٩٨ میلادی: فشار جمعیت هنگام عبور از یک پل هوایی و ازدحام پس از آن ١٨ کشته برجای گذاشت.

سال ۲۰۰۱ میلادی: ازدحام جمعیت باعثکشته شدن ۳۵ نفر شد.

سال ۲۰۰۴ میلادی: در اثر ازدحام جمعیت ۲۴۴ تن جان خود را از دست دادند.

سال ٢ ٦ میلادی: بیش از ٣٦ زائر در هنگام اجرای مراسم رمی جمرات به خاطر ازدحام جمعیت کشته شدند در حالیکه روز پیش از آن هم بیش از ٧ نفر در اثر فرو ریختن یک هتل در نزدیکی مسجد الحرام جان خود را از دست داده بودند.