به گزارش افکارخبر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد آقایان هوشنگ کردگار و منصور غضنفری که پیش تر درلیست حجاج کشته شده اعلام شده بودند، زنده هستند و دراین خصوص اشتباه صورت گرفته است.

پیش از این اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش تعداد کشته‌های حادثه منا خبر داد.

وی افزود: تا این لحظه تعداد کشته‌های ایرانی این حادثه به ۱۲۵ نفر رسیده است.

اوحدی تصریح کرد: تعداد کل کشته‌ها تا کنون به ۱۳۰۰ نفر رسیده است.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: به نظر می‌رسد تعداد کل کشته‌ها به بیش از ۱۵۰۰ نفر خواهد رسید.

وی تصریح کرد: اجساد قربانیان به ۴ سردخانه بزرگ در مکه و جده و منا انتقال پیدا کرده است.