به گزارشافکارخبر، یحیی آل اسحاق وزیر سابق اقتصاد و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران که در مراسم حج به سر می برد بر اساس برخی افکار رسیده و تائید نشده در حادثه امروز در منا در میان مفقودین به سر می برد.
گفته می شود بعد از حادثه امروز در عربستان هیچ خبری از وی در دست نیست.