به گزارش افکار به نقل از فارس ، شمسالدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت در نشست با خبرنگاران با بيان اينكه ۶۰ ميليون و ۶۰۰هزار نفر در طرح هدفمندي يارانهها ثبت نام كردهاند، در پاسخ به اين سؤال كه دقيقا از چه زماني هدفمندي يارانهها شروع ميشود گفت: هدفمندي يارانهها آغاز شده و امروز در تمام استانهاي كشور حساب خانوارهاي متقاضي دريافت يارانه گشايش يافته، ۹۰ درصد خانوارها فرم پر كردند و ۸۶ درصد از آنها اعلام حساب براي دريافت يارانهها كردهاند كه در مجموع ۸۰درصد افراد كشور متقاضي دريافت يارانه نقدي هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: از نیمه دوم مهر ماه به تدریج حساب خانوارها در استان‌ها شارژ می‌شود و وقتی در نیمه دوم مردم به حساب های خود مراجعه کنند پاسخ این را دریافت می‌کنند که به هر خانوار چقدر یارانه‌ تعلق گرفته است.
وي تأكيد كرد: البته حسابهاي يارانهها قابل برداشت نيست تا زماني كه اصلاح قيمتها انجام شود كه آن هم موقعي خواهد بود كه در همان زمان اعلام خواهد شد.