به گزارشافکار خبر،سید حسین هاشمی درباره افزایش مگس‌های سفید در شهر تهران اظهار داشت: میزان مگس‌های سفید در پایتخت شدت گرفته است و باید علل و منشاء آن را سازمان محیط زیست و بهداشت و درمان استان تهران و همینطور شهرداری تهران بررسی کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت شهر تهران با شهرداری است گفت: شهرداری باید به وظایف خود در بحثنظافت عمومی شهر، جابجایی زباله‌ها و نگهداری و بهداشت خیابان‌ها و جوی‌ها اقدام کند.

استاندار تهران گفت: در خصوص موضوع مگس‌های سفید نباید دستگاه‌های ذیربط کوتاهی کنند و اگر دستگاهی کوتاهی می‌کند ما نباید از وظایف خود کوتاه بیاییم.

هاشمی افزود: بنده به محیط زیست و بهداشت و درمان استان تهران متذکر می‌شوم که این موضوع را در اولویت و دستور کار خود قرار دهند تا راهکارهای مناسب برای مقابله با مگس‌های سفید ایجاد شود.

استاندار تهران یادآور شد: شهرداری نیز نباید از زیر بار مسئولیت در خصوص مگسهای سفید شانه خالی کند.