به گزارشافکار خبر،محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در جلسه این کمیته که به بررسی وضعیت ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران اختصاص داشت، گفت: شهر تهران شهر خوبی برای زندگی کردن نیست چرا که تهران شهری است که خطر مرگ تدریجی را برای شهروندان خود به همراه دارد و ما باید تلاش کنیم پایتخت به شهری پاک برای زندگی کردن تبدیل شود.

وی تصریح کرد: بافت فرسوده، وجود گسل‌های شهر تهران و همچنین هوای آلوده عمده خطراتی هستند که هر لحظه شهر تهران را تهدید می‌کنند.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم پیشگیری از بروز بحران تاکید کرد و اظهار داشت: بخش زیادی از آلودگی هوای شهر تهران به زیر مجموعه‌های شهرداری تهران که همان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و شرکت بادپا است باز می‌گردد.

سرخو تاکید کرد: مدیریت شهری در نخستین گام باید شرکت‌‌های زیرمجموعه خود را اصلاح کرده و سپس محدودیت‌ها برای کاهش آلودگی هوا را گسترش دهد. حرکت به سمت کاهش آلودگی هوا تکلیفی ملی و شرعی است و در حقیقت می‌توان ادعا کرد که کار در این زمینه به عنوان «باقیات الصالحات» محسوب می شود.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به آمار بیماری‌های ناشی از آلودگی هوای شهر تهران اظهار داشت: آمار‌ها نشان می‌دهد در زمان وارونگی هوا تعداد مراجعین به مراکز درمانی تا ۴ برابر افزایش می‌یابد.

سرخو بر لزوم به کارگیری مشاوری توانمند برای نصب فیلترهای جذب دود بر روی اتوبوس‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: جان انسان‌ها بسیار مهم است و هزینه برای حفظ جان انسان‌ها هرچه که باشد ارزش دارد.

وی به تکالیف مشخص شده در برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران در این خصوص اشاره و تاکید کرد: مدیریت شهری در جریان این برنامه به شهروندان قول داده است و باید به گونه‌ای عمل کند که بتواند به قول خود پایبند بماند.

رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم به کارگیری بخش خصوصی در حوزه اتوبوسرانی تاکید کرد و افزود: تاکید من این است که هر اتوبوسی که وارد چرخه حمل و نقل شهری می‌شود به سیستم جذب دوده مجهز شود.

سرخو با تاکید بر لزوم انتقال تکنولوژی سیستمهای جذب دوده گفت: پس از تجهیز اتوبوسهای شرکت واحد به خاطر حفظ جان انسانها باید ترتیبی اتخاذ شود که تمامی خودروهای دیزلی که در شهر حرکت میکنند ملزم به استفاده از این سیستم شوند.