به گزارشافکار خبر،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.

براساس مصوبه مجلس تبصره(۴) ذیل بند(۱) ماده(۸۰) قانون فوق اصلاح شد.

بهارستاننشینان در این اصلاح خود، مقرر کردند که"استعفای کتبی با تصویب شورا"، "برکناری توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یکی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذیربط" و "تعلیق طبق مقررات قانونی" دلایل پایان دوره خدمت شهرداران است.