محمد سالاری در خصوص عدم تمایل بخش خصوی به هتل سازی در پایتخت گفت: به دلیل آنکه بارگذاری مسکونی و تجاری مثل گذشته در پایتخت توجیه اقتصادی ندارد، احتمال آنکه بخش خصوصی به سمت هتل سازی گرایش پیدا کند، بسیار است.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ شهر تهران و کشور، عدم تمایل حضور بخش خصوصی به هتل سازی است و ما با استانداردهای بین المللی در این بخش بسیار فاصله داریم.

سالاری با اشاره به گزارشی که سازمان میراثفرهنگی استان تهران در حوزه هتل سازی به شورای شهر ارائه کرده است، گفت: سرانه هتل در تهران فاصله زیادی تا استانداردهای جهانی دارد بنابراین در شورای چهارم یکی از رویکردهای ما توجه به این موضوع بوده است. بنابراین شهرداری فرآیند صدور پروانه، اخذ عوارض و ارائه بسته های تشویقی به سرمایه گذاران را در بخش هتل سازی سهل تر کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به اینکه بارگذاری مسکونی و تجاری مثل گذشته در تهران توجیه اقتصادی ندارد و با توجه به جمعیت پذیری شهر با ایجاد سراهای تجاری گسترده امیدواریم سازندگان به سمت هتل سازی گرایش پیدا کنند.