به گزارشافکار خبر،اقبال شاکری با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر پس از رای‌گیری در صحن مجلس از این موضوع آگاه شدند، گفت: تذکری در صحن شورا نسبت به این موضوع داده شد، زیرا باید مشخص شود چه کسی پیگیر این موضوع بوده است.

وی با بیان اینکه باید اعضای شورای شهر نیز در جریان اتفاقات کمیسیونهای مجلس قرار میگرفتند، گفت: اگر اعضا در جریان این اتفاق بودند، حتما پیش از رایگیری نسبت به آن واکنش نشان میدادند. در حال حاضر هنوز این مصوبه به شورای نگهبان نرفته و درخواست داریم این موضوع که لطمه به مدیریت شهری تهران میزند، متوقف شود.