به گزارشافکار خبر،یونس شکرخواه در نشست رسانه و بحران با بیان اینکه روزنامه نگاری بین‌المللی، ‌ روزنامه‌نگاری جنگ و روزنامه نگاری بحران متفاوتند ولی هم پوشانی دارند، گفت: در روزنامه نگاری بحران خبرنگار با سه موضوع مواجه است.

استاد ارتباطات در دانشگاه تهران ادامه داد: موضوع اول آمادگی روزنامه نگار برای ورود به عرصه روزنامه نگاری بحران، مرحله بعد ورود مقامات به این عرصه و مرحله سوم مواجه شدن با مردم که خود بحران زده هستند.

وی افزود: در دنیا معمولا روزنامه نگاری جنگ و روزنامه نگاری بحران را با هم تدریس می‌کنند اما هیچکدام نمی‌تواند آمادگی اتاق خبر را نفی کند یعنی در تمام این دو عرصه مهم‌ترین مسئله آمادگی اتاق خبر برای ارسال خبر است.

شکرخواه ادامه داد: متأسفانه روزنامه‌نگاران ما تنبل هستنند در صورتیکه یک روزنامه نگار بحران باید با موقعیت‌های بحرانی هرچند کوچک آشنا باشد.

استاد ارتباطات در دانشگاه تهران با بیان اینکه در روزنامه نگاری بحران سه دایره وجود دارد گفت: دایره اول درباره گذشته آن حادثه است. دایره دوم نگاه به آینده و دایره سوم چگونگی ورود به بحران است.

وی با اشاره به سومین دایره روزنامه‌نگاری بحران گفت: در دایره درونی روزنامه نگار حرفه‌ای باید تمام حرفه‌ای‌گری خود را نشان دهد و در چهارچوب اخلاق حرکت کند تا بتواند امیدی را در دل شخص بحران زده روشن کند.

شکرخواه در خاتمه گفت: باید به جای اینکه جو را روانی کنیم باید یک جو عقلانی با پرسشهای سخت را در فضای بحران حاکم کنیم و فضای بحران را هیچگاه نباید سیاسی کنیم.