به گزارش افکار خبر، در مرکز اسلامی سیدنی استرالیا شماری از مسلمانان در مراسم سوگواری برای حجاج کشته شده در حادثه منا شرکت کردند.

فرحات العاملی، امام جماعت مسجد امام رضای سیدنی در این مراسم گفت: به نظر من این اتفاق سهوی نبوده است. این جنایتی سازمان یافته بود که جنایاتکاران مرتکب آن شدند.

حسین دیرانی از مسئولان مرکز اسلامی سیدنی گفت: ما درباره این حادثه غمبار خیلی ناراحت و عصبانی نیستیم. من شخصا معتقدم این حادثه عمدی بوده است و رژیم سعودی خودش این کار را کرد.

یکی از شرکت کنندگان در مراسم سوگواری گفت: به نظر می رسد این اتفاق برنامه ریزی شده و عمدی بوده است. از این رو احتمال می رود این اتفاق در سالهای بعد نیز تکرار شود.

در این حادثه چهارصد و شصت و پنج حاجی ایرانی جان خود را از دست دادند با وجود این تا کنون فقط نیمی از اجساد به ایران بازگردانده شده اند. قربانیان مصر و اندونزی نیز افزایش یافته است.