به گزارشافکارخبر،فیروزه صابر درباره نگارش برنامه ششم توسعه در حوزه زنان، اظهارداشت: نگارش برنامه ششم در این حوزه به رویکرد و نگاه تدوین کنندگان برنامه بستگی دارد که آیا رویکرد آنها توسعه محور است که در این صورت اصلا بحثزن و مرد وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چنین نگاهی در بین برنامه ریزان وجود ندارد، بیان کرد: به همین دلیل در برنامه ها دغدغه استفاده از نیروی انسانی موجود در جامعه و زنان که نیمی از این سرمایه هستند وجود ندارد.

صابر تصریح کرد: از سوی دیگر در برنامه توسعه علاوه بر رویکرد توسعه ای باید واقعیت های اجتماعی درک شود. در این بحثنیز در واقعیت های اجتماعی موجود در حوزه زنان چالش هایی وجود دارد و باید با رویکرد حل مسئله به آن توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: در کارگروه اشتغال و کارآفرینی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری چند پیشنهاد برای برنامه ششم توسعه ارائه شده است. یکی از این پیشنهادات مربوط به سند راهبری کار شایسته است که کماکان در برنامه ششم درج شود. این سند در برنامه چهارم درج شده بود، هر چند که در عمل به نتیجه ای نرسید، چراکه در دولت های قببل چنین نگاهی وجود نداشت.

به گفته صابر، ممکن است در برنامه به موضوعات مختلفی پرداخته شود اما کارگزارانی که رویکرد توسعه محور نداشته باشند نمی توانند به قوانین عمل کنند و به این ترتیب همیشه بین برنامه و عمل یک فاصله زیاد وجود دارد.

وی ادامه داد: به هر حال ما در کارگروه اشتغال پیشنهاد سند راهبری کارشایسته با رویکرد بازار کار زنان، طرح هایی همچون تشکیل بانک اطلاعات زنان کارآفرین، اموزش کار زنان فارغ التحصیل دانشگاهی و … را به دفتر معاون رئیس جمهور در امور زنان ارجاع داده ایم.

صابر در پاسخ به این سئوال که در بحثاجرایی ضعف موجود چگونه جبران خواهد شد، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم برای اجرا، فرهنگ پاسخگویی است که باید این فرهنگ در دولت وجود داشته باشد. از سوی دیگر مدیران باید در فرآیند تصمیم سازی دخیل باشند. این فرهنگ باید در دولت در دستور کار قرار گیرد.

دبیر کارگروه اشتغال و کارآفرینی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین با تأکید بر اینکه همه مدیران در سطح تصمیم گیری آقایان هستند، بیان کرد: در مسائل مربوط به زنان، زنها دغدغه بیشتری دارند و متأسفانه ظرفیت موجود مدیران زن بسیار پایین است. این درست نیست که درباره موضوعات نیمی از جامعه نیم دیگر تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه زنان توانمند بسیاری وجود دارند که قابلیت مدیر شدن دارند، خاظرنشان کرد: تعداد مدیران زن خیلی کم است و تصمیم گیر نیستند. پیشنهاد ما به خانم مولاوردی نیز این بود که در دوران حضور وی در پرورش مدیران زن کار جدی انجام شود و این موضوع به عنوان مطالبه جدی از دولت مطرح شود.

صابر درباره حضور بانوان در مجلس خاطرنشان کرد: یک بخش شناسایی خانم ها با روحیه اجتماعی بالا و تشویق و ترغیب آنها برای ورود به مجلس است. این بانوان باید قابلیت های تخصصی و عملی داشته باشندد و نباید انسان های خنثی باشند و مانند این دوره های مجلس تأثیری نداشته باشند.

وی با بیان اینکه زنان کارآفرین و مدیران توانمند زن بسیاری در کشور وجود دارد، گفت: از سوی دیگر محدودیت هایی که در رد صلاحیت ها وجود دارد، دایره حضور زنان را کوچک تر می کند. در مورد زنان حتی ظاهر یک ملاک صلاحیت است ، در صورتی که در مورد آقایان چنین معیاری وجود ندارد. به هر حال باید با وجود محدودیت ها بانوان توانمند را برای ورود به مجلس ترغیب کنیم ؛ بانوانی که ساکت نباشند و حضورشان را صرف رفع نیازهای کوچک و حقیر ندانند و مسئولیت اجتماعی خود را فراموش نکنند.