به گزارشافکارخبر،محمدباقر قالیباف در توضیح تذکر هفته گذشته عبدالحسین مختاباد عضو شورای شهر تهران مبنی بر تداوم ساخت سازه میدان سپاه گفت: ساخت و ساز جدیدی در این سازه انجام نمی شود.

قالیباف ادامه داد: بر اساس حکم صادره، این سازه مجوز ساخت ۷ طبقه را دارد و قطعا فعالیت های اخیر مربوط به همین ۷ طبقه است.

عبدالحسین مختاباد در نشست علنی هفت مهرماه شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از ادامه ساخت و سازها در سازه میدان سپاه گفت: سازه میدان عشرت آباد با وجود مخالفت شورا و شهرداری همچنان ساخته میشود و این در حالی است که هم شورا و هم شهردار تهران مخالفت خود را صراحتا اعلام کردند و امیدواریم دستور تخریب این سازه هرچه زودتر صادر شود