به گزارشافکار خبر،سعید اوحدی در تشریح آخرین وضعیت قربانیان فاجعه منا گفت: تاکنون پیکر ۲۱۸ جانباخته ایرانی به کشور آمده است و همچنین بامداد امروز نیز ۹۸ پیکر دیگر هم وارد کشور شد.

رئیس سازمان حج و زیارت افزود: با این حساب پیکر ۳۱۶ تن از جانباختگان ایرانی فاجعه منا به کشورمان ایران آمده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون عملیات شناسایی پیکرهای جانباختگان ایرانی ادامه دارد و تاکنون ۱۳۰ زائر ایرانی شناسایی شدند.

اوحدی با بیان اینکه برخی از پیکرها هنوز شناسایی نشده است، اظهار داشت: هماکنون ۱۱۶ زائر ایرانی شناسایی نشدهاند و مفقود محسوب میشوند.