به گزارشافکار خبر،مهدی چمران در یکصد و نود و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران به قانون جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش اعضای شورای شهر اشاره کرد و گفت: قانونی را اخیراً مجلس شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسانده است که دارای ۸ بند است که یکی از این بندها به کاهش اعضای شورای شهر اشاره دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد اعضای شورای شهر با این قانون از ۳۱ عضو به ۲۱ عضو کاهش پیدا می‌کند، گفت: اعضای شورای شهر با کاهش تعداد اعضاء موافق نیستند و مگر جمعیت شهر تهران کم شده است که تعداد اعضای شورای شهر نیز کم‌تر شود؟ و یا مگر مسئولیت ما نسبت به گذشته کم‌تر شده است؟

چمران ادامه داد: درحال حاضر ۸ بند این قانون مجلس را برای اعضای شورای شهر ارسال کرده‌ایم و پیشنهادهای لازم را نیز فرستاده‌ایم، بنابراین باید نظرات را یکی کنیم و به یک نتیجه اصلی برسیم.

در ادامه این جلسه احمد دنیامالی در نطق پیش از دستور خود با پخش کلیپی به مسائل مربوط به سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و شهرنشینی پرداخت.