به گزارشافکار خبر،محمد حقانی در جریان یکصد و نود و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی از مدیران شهری بعضاً ادعا می‌کنند موضوع سفید بالک‌ها به آنها ارتباطی ندارد، اظهار داشت: هر آنچه که در تنزل کیفیت زندگی مردم پایتخت نقش داشته باشند قطعاً به شهرداری مرتبط است.

وی با بیان اینکه دلایلی نظیر کاهش نزولات جوی و سمپاشی بی رویه موجب حجوم مگس سفید به شهر تهران شده است، گفت: حتی اگر شهرداری برای مقابله با سایر آفات نیز گیاهان را سمپاشی می‌کرد مگس سفید باید تاکنون از بین می‌رفت.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این حشرات ناقل بیماری نیستند، افزود: شهرداری موظف است با این آفت مبارزه کند.

حقانی همچنین به افتتاح بخشی از خط سه متروی تهران اشاره کرد و گفت: اگرچه، چهار ایستگاه از مجموع ۱۱ ایستگاه به بهره برداری رسیده است اما این ایستگاه همچنان دچار نقصان هستند. به عنوان مثال قرار بود در هر ایستگاه سه دستگاه تهویه نصب شود که فعلاً یک دستگاه نصب شده است. ضمن اینکه از مجموعه دو پست برق مورد نیاز هر ایستگاه فعلاً فقط یکی در ایستگاه‌ها وجود دارد.

وی از شهردار تهران درخواست کرد نسبت به تکمیل ایستگاه‌های اخیراً افتتاح شده خط سه مترو اقدام کند.

رئیس کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران درباره ضرورت ساماندهی قنوات شهر تهران نیز سخن گفت و خواستار پیگیری شهرداری درباره طرح شبکه آب خام پایتخت شد.