به گزارشافکار خبر،ویدا آزاد مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست «طرح برخورد با تخلفات آرایشگاه‌های زنانه» گفت: شهری به وسعت تهران دارای ۱۰۴۷ آرایشگاه زنانه دارای مجوز است که خدمات آرایشی را ارائه می‌دهند، این در حالی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهد ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار آرایشگاه فاقد پروانه کسب فعالیت می‌کنند که شناسایی آنها مشکل است.

وی گفت: اتاق اصناف و اتحادیه مربوط به آرایشگاه‌های زنانه برای نظارت بر این آرایشگاه‌های دارای مجوز ۴ تا ۸ بازرس دارد بنابراین نظارت‌ها بسیار پایین است. بنابراین به نظر می‌رسد دستگاه‌های ناظر و متولی باید جهت جذب متخصص این رشته که دارای علم کافی باشند اقدام کند.

مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تخلفات آرایشگاه‌ها را عدم نصب نرخ‌نامه سالانه، گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور، استفاده از مواد نامرغوب و تقلبی و همچنین تداخل صنفی عنوان کرد.

ویدا آزاد گفت: شاکیان از تخلفات آرایشگاه‌های زنانه می‌توانند شکایت خود را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ به سازمان تعزیرات ارسال کنند تا به اولویت به شکایات رسییدگی شود.

وی یکی از مشکلات این روزهای آرایشگاه‌های زنانه را انجام اقداماتی همچون بوتاکس و دستگاه سولاریوم عنوان کرد در حالیکه وزارت بهداشت ورود چنین دستگاهی در سالن‌های ورزشی و آرایشگاه‌های زنانه را ممنوع کرده است ولی از این دستگاه‌ها همچنان در این اماکن استفاده می‌شود که به پوست، کبد، کلیه و چشم آسیب وارد می‌کند بنابراین نظارت بر این اماکن باید تشدید شود.

مشاور امور بانوان رئیس سازمان تعزیرات تأکید کرد: با توجه به تحقیقات انجام شده، یکی از مشکلات این است که آرایشگاه‌ها را با توجه به متراژ و فضا به ۴ درجه ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم کردند در حالیکه ما پیشنهاد دادیم براساس دانش فنی و تخصص، این گرید‌ها ارائه‌ شود.

ویدا آزاد خاطرنشان کرد: براساس این رتبه‌بندی آرایشگاه‌های زنانه ممتاز دارای چند طبقه و بیش از چند پرسنل دارد، آرایشگاه‌های زنانه درجه یک بیش از ۵۰ متر، درجه دو بیش از ۳۰ متر و درجه سه کمتر از ۲۰ متر فضا دارند.

وی افزود: مجازات‌های اعمال شده درخصوص تخلفات آرایشگاه‌های زنانه بازدارنده نیست، برای مثال جریمه فقدان نرخ‌نامه که موضوعی بسیار مهم است فقط ۶۷ هزار و ۷۰۰ تومان است در حالیکه این آرایشگاه‌ها تنها در یک مورد رنگ کردن مو ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

مشاور امور زنان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: عدم صدور فاکتور تنها ۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان جریمه دارد و قطعاً این مقدار و جریمه بازدارندگی ندارد.

وی درخصوص شروع گشتهای تعزیرات مشترک با اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه آرایشگاههای زنانه، تصریح کرد: این گشتها به صورت آزمایشی از هفته آینده شروع میشود.