به گزارشافکار خبر،شهین دخت مولاوردی معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست خبری دومین همایش اعتدال با اعلام خبر برگزاری دومین همایش ملی اعتدال از روز شنبه اظهار امیدواری کرد: این همایش که در ۱۱ استان کشور به صورت همزمان برگزار می شود، در تهران با حضور رئیس جمهوری افتتاح شود.

وی همچنین تصریح کرد: اولین همایش ملی اعتدال در پاییز سال ۹۳ برگزار شد و با تشکیل دبیرخانه دائمی به پیشنهاد معاونت زنان، دومین همایش به موضوع زنان، اعتدال و توسعه اختصاص یافت.

مولاوردی گفت: ۷ جلد کتاب در همایش اول به عنوان ماحصل مقالات چاپ شد و راه اندازی و طراحی سایت که به صورت مستمر از آن زمان فعال است نیز در همین راستا شکل گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همایش روز ۱۸ مهرماه همزمان با روز خانواده، که ۱۷ مهرماه است برگزار می شود.

وی افزود: در دولت یازدهم دستیابی به راهکار در گفتمان اعتدال به ویژه در آستانه تدوین برنامه ششم و سال سوم دولت در حوزه زنان بسیار حائز اهمیت و مورد انتظار است.

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: در دولت اعتدال زنان هم به عنوان عاملان و کسانی که می توانند نقش آفرینی کنند و هم ذینفع برنامه مورد توجه هستند و با اذعان به این واقعیت، این اهمیت را برای همایش قائل هستیم و مطمئنیم بعد از برگزاری همایش با استقبال به عمل آمده و انتشار مقالات بتوانیم به ادبیات و راهکارهای جدید در این زمینه دست پیدا کنیم.

مولاوردی تاکید کرد: هدف اصلی این همایش آن است که عدالت اجتماعی در جامعه محقق شود.

همچنین قانعی راد دبیر این همایش نیز از ارائه ۶۳ مقاله به همایش خبر داد که ۳۰ مقاله در قالب ۶ بنر از روز شنبه ارائه خواهد شد.

قانعی راد تاکید کرد: دانشگاهیان باید از این طریق وارد گفتگوی جدی با دولت شوند.