به گزارشافکار خبر،چندی پیش زوج جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق دادند.

زن جوان در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی مادر من به همراه پدرم در خارج از کشور زندگی می کردند. آنها از قدیم با هم اختلاف داشتند و بعد از رفتنشان به خارج از کشور این اختلاف بیشتر شد. تا جاییکه آنها بعد از چند سال زندگی از هم جدا شدند و مادرم هم برای زندگی مجبور شد به ایران برگردد. همین شد که من از مادرم خواستم تا در ایران با ما زندگی کند. اما شوهرم از روزی که من این پیشنهاد را دادمم، جنجال به راه انداخته و حتی حاضر نیست یک روز هم با مادرم زندگی کند.

وی افزود: هرچه به او می گویم مادرم در ایران جایی را برای زندگی ندارد و تنها برای مدتی پیش ما می ماند، فایده ندارد. او حتی بعد از آمدن مادرم هم به رفتارهایش ادامه داد تا جاییکه چند روز پیش مادرم قهر کرد و به هتل رفت. خیلی از رفتارهای شوهرم ناراحت شدم تا جاییکه گفتم دیگر زندگی در کنار این مرد فایده ای ندارد.

مرد جوان نیز به قاضی گفت: آقای قاضی من می دانستم که با حضور مادرزنم زندگی ما بهم می ریزد. من اصلا دوست نداشتم مادرزنم در کنار ما زندگی کند. برای همین از همان روز اول مخالفت کردم تا همسرم به دنبال اجاره خانه ای مناسب برای مادرش باشد، نه اینکه به فکر طلاق و جدایی بیفتد.

در پایان قاضی سعی کرد این زوج را از جدایی منصرف کند، برای همین رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده موکول کرد.