به گزارشافکار خبر،چندی پیش ماموران پلیس در جریان وقوع یک قتل قرار گرفتند و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند و با حضور در محل حادثه به تحقیق در این رابطه پرداختند.

با حضور ماموران مشخص شد که پسر جوانی با ضربه جسم سنگین کشته شده است. بنابراین تحقیقات در این خصوص آغاز شد.

در ادامه مشخص شد که خواهر مقتول با پسری در ارتباط بوده که مقتول با ارتباط آنها مخالف بوده است. بنابراین پسر جوان به عنوان مظنون شناسایی و دستگیر شد.

وی در بازجویی ها با اعتراف به قتل برادر دختر مورد علاقه اش به ماموران گفت: من با خواهر مقتول در ارتباط بودم و قصدمان ازدواج بود. ولی دختر مورد علاقه ام همیشه از دست برادرش گریه می کرد و می گفت او را آزار می دهد. برای همین من هم تصمیم به انتقام گرفتم و به دختر مورد علاقه ام گفتم که می خواهم برادرت را به قتل برسانم. او هم قبول کرد. روز حادثه خواهر مقتول به من پیام داد و گفت که برادرش کجاست. من هم به همان محل رفتم و با ضربه نانچیکو او را به قتل رساندم.

با اعتراف این مرد، خواهر مقتول نیز دستگیر شد ولی هرگونه دخالت در جنایت را انکار کرد. وی گفت: متهم تنها می خواست با برادرم صحبت کند و اصلا حرفی از قتل به من نزده بود. آن شب هم من محل برادرم را به او گفتم تا با هم صحبت کنند.

در ادامه کیفرخواست این دو متهم صادر شد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

متهمان در این شعبه محاكمه شدند و اظهارات قبلی خود را تكرار كردند. دختر جوان همچنان منكر دخالت در قتل برادرش شد. بنابراین هیات قضایی در پایان متهم اصلی را به قصاص و دختر جوان را از اتهام معاونت در قتل تبرئه كردند. این حكم در دیوان عالی كشور تایید شد و مرد جوان به زودی اعدام می شود.