به گزارشافکار خبر،مهدی چمران رئیس شورای شهر در پایان تذکرات و با رای گیری از اعضای شورای شهر در خصوص بازدید از محله صفار هرندی اظهار کرد: پیشنهاد می‌دهم تا یکشنبه هفته آینده همراه با اعضای شورای شهر و معاون شهردار از محله صفار هرندی بازدید کنیم تا مشکلات آن را از نزدیک رصد کنیم.

وی ضمن پیشنهاد ساعت این بازدید گفت: یکشنبه در ساعت ۲۲ با وسیله حمل و نقل عمومی از درب شورا به سمت محله صفار هرندی برویم و تا ساعت ۱ بامداد بتوانیم مشکلات آنجا را از نزدیک مشاهده و نسبت به تصمیم گیریهای مناسب در این زمینه اقدام کنیم و سه شنبه گزارش این بازدید را در صحن شورا ارائه دهیم.