به گزارشافکار خبر،مجتبی شاکری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اشاره به هزینه میلیونی نام‌گذاری ایستگاه‌های مترو اظهار کرد: هزینه نام‌گذاری ایستگاه‌های مترو ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است که انتظار می‌رود در به کارگیری این نام‌ها و برنامه‌ریزی برای این نام‌گذاری‌ها بیشتر دقت شود تا هزینه‌های هنگفتی در این زمینه به هدر نرود.

وی گفت: باید قبل از ساخت نام به بررسی نام آن ایستگاه بپردازیم و این امر موجب میشود در هزینهها صرفه جویی کنیم و البته کمیسیون نامگذاری نیز با همین منطق به وجود آمد تا با بررسی و جلوگیری از هزینه زیاد، این اقدام صورت بگیرد.