به گزارشافکار خبر،محمدعلی پورمختار درباره روند بررسی پرونده بابک زنجانی‌، اظهار داشت: در دادگاه مسائل و موضوعاتی مطرح می‌شود که نوعاً محرمانه است و رئیس دادگاه باید تشخیص دهد که چه مسائلی منتشر شود.

وی با اعلام اینکه در جلسات دادگاه بابک زنجانی‌ شرکت می‌کنم تا در جریان روند بررسی قرار گیرم، تصریح کرد: طبیعت این پرونده سبب طولانی‌شدن روند تحقیق شده است چراکه عدد و رقم کلانی در این پرونده وجود داشته و پول‌ها در چندین کشور نگهداری شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس عنوان کرد: پیدا کردن پول‌ها، عوامل و همکاران متهم نفتی و کسانی که در این موضوع شرکت داشتند، دشوار است که سبب طولانی شدن روند بررسی پرونده شده است.

وی با بیان اینکه دادسرای عمومی تهران بیشترین تلاش را برای این پرونده داشته است، گفت: منتظر رای نهایی هستیم که اثربخش باشد تا از اتفاقات مشابه جلوگیری کرده و در بازگرداندن اموال بیت‌المال مفید و موثر باشد.

پورمختار درباره برخورد با عوامل دولتی موثر در زمینخواری نیز گفت: رویکردی را از ابتدای کار در پیش گرفتیم که با عوامل اصلی زمینخواری برخورد جدی صورت گیرد. این امر تاثیر خوبی به همراه داشته و در ادامه نیز در راستای حفظ این رویکرد توجه ما به عوامل نظارتی دولتی و مسئول است که باید با زمینخواری مقابله کنند.