به گزارشافکار خبر،چند روزی است که خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر سرپرستی یک زوج ایرانی از یک کودک آفریقایی که پدر و مادر خود را در فاجعه منا از دست داده، منتشر شده است.

کاربران فضای مجازی با انتشار عکس بالا و جمله «اقدام انسان دوستانه حاج عباس اسیری. کودک۳ساله افریقایی که پدر ومادر خود را امسال در حج ازدست داده بود را به فرزند خواندگی پذیرفتند» اقدام به نشر شایعه‌ای کردند و باعثشد تا موضوع را از مدیر کاروان این زوج ایرانی پیگری کنیم.

بنا به گفته عبدالرسول میگلی نژاد این زوج از کاروان استان بوشهر با شماره ۱۶۱۳۳ هستند.

این مدیر کاروان قضیه فرزندخواندگی را تکذیب کرد و گفت: این عکس جلوی در یکی از هتلهای عربستان سعودی گرفته شده و این زوج این کودک را به فرزندخواندگی قبول نکردهاند.