به گزارشافکار خبر،اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی قصور و کارشکنی‌های انجام شده در زمان بروز حادثه و عدم اقدام به موقع از منظر مدیریت بحران حوادثو رسیدگی به حادثه‌دیدگان که ناشی از بی‌کفایتی و بی‌تدبیری متولیان امر در عربستان است را محکوم کردند.

اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بازماندگان حجاجی که از " قربان "، " قربت " یافتند و از " صفا " به " مصفا " رسیدند، مجموعه اقداماتی را برای تسریع در خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان این فاجعه به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، رسیدگی ویژه درمانی به مجروحین و حادثه دیدگان بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی در مراکز درمانی، مشارکت سازمان تأمین اجتماعی در مراسم تدفین و ترحیم متوفیان بیمه‌شده سازمان، برقراری مستمری بازماندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی بطور خارج از نوبت و کمک و مساعدت مقتضی به بیمه شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی حسب تشخیص مدیرعامل از جمله اقداماتی است که توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود.

همچنین پیش از این مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز در نخستین روزهای پس از فاجعه منا از واحدهای بیمهای و درمانی تأمین اجتماعی در سراسر کشور خواسته بود که خدمات درمانی و بیمهای مورد نیاز را به حادثه دیدگان ارائه دهند.