لیستی از خطرناکترین دانشگاهها بر طبق آمار بدست آمده از دپارتمان آموزشی آمریکا و با مقایسه ۴۵۸ دانشکده موجود در سراسر این کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این دومین سال رتبه بندی خطرناکترین دانشگاههای آمریکا است که با درنظر گرفتن شاخصهای متفاوت و جمع بندی امتیاز هر یک از دانشگاهها از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ که توسط دپارتمان آموزشی آمریکا تعیین می‌شود شکل گرفته است.

به نظر می‌رسد دانشگاههای بوستون گوی سبقت را از دیگر دانشگاهها ربوده و هر سال رتبه اول این لیست را به خود اختصاص می‌دهند به عنوان مثال سال گذشته دانشگاه امرسون بوستون به عنوان خطرناکترین دانشگاه برگزیده شد و رتبه اول لیست امسال نیز به دانشگاه تافتز بوستون تعلق گرفت.

سایت دیلی بیست شاخصهای رتبه بندی اخیر این دانشگاهها را آمار جرم و جنایتهای جدی، قتل، دزدی از افراد و مکانهای عمومی، سرقت ماشین، تجاوز و اظهار خشونت آمیز عشق و علاقه اعلام کرد. شدت خشونت به کار رفته در جرائم باعثکسب امتیاز بیشتر می‌شود.

دانشگاه تافتز بوستون با آمار یک قتل، ۳۶ تجاوز، ۱۰۰ مورد دزدی از افراد، ۱۷۴ مورد دزدی از مکانهای عمومی، ۴۹ مورد سرقت ماشین، ۱۱۹ مورد اظهار عشق خشونت آمیز طی سه سال گذشته رتبه اول این لیست را به خود اختصاص داده است.

این در حالیست که مسئولان این دانشگاه در اعتراض به جمع بندی امتیازات، نزدیک بودن این دانشگاه به قسمت مرکزی شهر را عامل بروز جرم و جنایت بیشتر دانسته و اظهار کردند که دانشگاههای دیگر تقریبا نزدیک به ۱۳ کیلومتر از مناطق جرم خیز فاصلا دارند.

در این رتبه بندی دانشگاه بالتیمور مریلند رتبه دوم، دانشگاه هاروارد با ۹۰۹ مورد دزدی و ۱۲۸ مورد تجاوز رتبه سوم، دانشگاه روتگرز رتبه چهارم، دانشگاه هارتفورد رتبه پنجم، دانشگاه MIT رتبه چهاردم، دانشگاه جانسون و ویلز رتبه پانزدهم، دانشگاه بران رتبه هجدهم و دانشگاه لسلی نیز رتبه بیست و دوم را کسب کردند.دانشگاه تافتز بوستون/رتبه اول را کسب کرده است