افکار - پليس تگزاس آمريكا زني را به اتهام وادار كردن دختر چهار ساله اش به توزيع موادمخدر دستگير كرد.
فاکس نیوز نوشت: با کشف مقداری موادمخدر در آپارتمان یک زن ۲۲ ساله در تگزاس آمریکا پلیس به حقایقی تلخ در این رابطه دست یافت.

بر اساس این گزارش، این زن که توزیع کننده موادمخدر است دختر چهار ساله خود را وادار می کرده تا به درب منزل مصرف کنندگان موادمخدر برود و امانتی مادرش را به آنها بفروشد.

پلیس زمانی به این جریان پی برد که مقداری موادمخدر را همراه این زن کشف کرد و برای بازرسی منزلش و تحقیق بیشتر در این زمینه به محل سکونتش رفت.

همسایه ها نیز در این تحقیقات به پلیس کمک کرده و گفتند که هر روز شاهد هستند چگونه این دختر کوچک خانه به خانه می رود و مواد می فروشد.