به گزارشافکارخبر،بازنشستگی، شروع دوران جدیدی از زندگی افراد است سن تعیین شده برای بازنشستگی و شرایط لازم برای دریافت مزایای رفاهی در میان کشورهای مختلف و حتی در داخل یک کشور، بسیار متفاوت است بازنشستگی برای افراد و غالبا برای خانواده‌ها نیز مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و روانی ایجاد می‌کند، افراد در این دوران معمولا با شرایط بحران مالی مواجه می‌شوند از این رو سازمان تامین اجتماعی به منظور رسیدگی به حال این افراد مستمری مشخصی را برایشان در نظر گرفته است.

با روند رشد صعودی نرخ تورم و کاهش حقوق بازنشستگان گویا وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و تناسبی بین هزینه‌های زندگی و حقوق دریافتی آنان وجود ندارد.

علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با بیان این که سازمان تامین اجتماعی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نفر بازنشسته و مستمری بگیر را تحت پوشش دارد، می‌گوید: برای پرداخت مستمری این افراد ماهیانه بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد تومان به آنان پرداخت می‌شود که تمامی این مبالغ از محل حق بیمه دریافتی سازمان تامین اجتماعی دریافت می‌شود.

بر همین اساس قانون باید فصل الخطاب باشد و افزایش حقوق بازنشستگان باید بر اساس تورم انجام شود و اخیرا علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خانه دار شدن تعدادی از بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۴ خبر داد و می‌گوید: اقدامات لازم برای تامین مسکن بازنشستگان در حال انجام است و تا پایان سال ۹۴ تعدادی از آنها صاحب خانه می‌شوند در همین راستا سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دو صندوق ایجاد می‌کند و با بازبینی که از سوی دولت(وزارت راه و شهر سازی) و وام بانک مسکن ارائه می‌شود این افراد صاحب خانه می‌شوند.

امید است طرح صاحب خانه شدن بازنشستگان به زودی زود اجرایی شود.