به گزارشافکارخبر،مهدایت‌الله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک است که باید در کشور به هر نحوی ریزش های جوی را در زمین تزریق کنیم و با اجرای پروژه‌های آب و خاکی مثل آبخیزداری، سازه‌های بلندمدت و سازه‌های کوتاه‌مدت و سایر روش های آبیاری بخش کشاورزی، بازگرداندن آب هایی که استحمام می شود و ایجاد بستر رودخانه‌های مرزی که از دسترس خارج شده روش‌هایی است که می‌توان برای مصرف آب که همیشه هزینه‌برداراست استفاده کنیم.

وی گفت:مهمترین بخش این است که بتوانیم ریزشهای جوی را مهار و سفره ها را تقویت کنیم تا چنانچه در آینده ریزشهای جوی کم شدند و یا با مشکل مواجه شدیم از آب شیرین کن استفاده کرده و انتقال آب را از دریا به شهرها و استانهای کشورمان انجام دهیم.