به گزارشافکارخبر،چهارشنبه هفته گذشته ۹ معلم ایرانی مدرسه دانش‌آموزان ایرانی در العین توسط پلیس امارات بازداشت شدند.

دلیل این اتفاق، نداشتن ویزای العین عنوان شده است؛ این در حالیست که معلمان ایرانی در حال حاضر دارای ویزای دبی هستند و تا کنون نیز با ویزای دوبی برای حضور در العین مشکلی ایجاد نشده بود و از سوی دیگر هم امارات از دادن ویزای العین به معلمان ایرانی خودداری کرده بود.

یک مقام مطلع با بیان اینکه به معلمان مدرسه ایرانی در ابوظبی نیز اخطار داده شده است، گفت: احتمال بازداشت این معلمان نیز وجود دارد به همین دلیل آنها امروز در مدرسه حضور نمییابند.