افکارنیوز: مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از توزیع قرص آهن در بین دانش آموزان دختر خبر داد و گفت: این طرح طی هفته های آینده در مدارس اجرا می شود.

حسن ضیاء الدینی با بیان این مطلب افزود: بسیاری از دانش آموزان دختر از فقر آهن رنج می برند که در سنین بالاتر مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد می کند.

فقر آهن در بین دختران و زنان ایرانی یکی از معضلاتی است که همواره جامعه به آن دچار است.

مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تغذیه نامناسب موجب فقر آهن در میان دانش آموزان دختر می شود، گفت: در سال تحصیلی جاری قرص آهن بین دانش آموزان دختر در مدارس راهنمایی و متوسطه توزیع می شود.
مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش از توزیع قرص آهن در بین دانش آموزان دختر خبر داد و گفت: این طرح طی هفته های آینده در مدارس اجرا می شود.

حسن ضیاء الدینی با بیان این مطلب افزود: بسیاری از دانش آموزان دختر از فقر آهن رنج می برند که در سنین بالاتر مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد می کند.

فقر آهن در بین دختران و زنان ایرانی یکی از معضلاتی است که همواره جامعه به آن دچار است.

مدیرکل دفتر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تغذیه نامناسب موجب فقر آهن در میان دانش آموزان دختر می شود، گفت: در سال تحصیلی جاری قرص آهن بین دانش آموزان دختر در مدارس راهنمایی و متوسطه توزیع می شود.