به گزارشافکارخبر،دکتر فرهاد دبیری با بیان این مطلب افزود: پرونده انتقال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومیه حدود چهار ماه است که در دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست توسط کارشناسان و متخصصان در حال بررسی است.

به گفته وی، پس از بررسی‌های انجام شده، کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که هر طور شده بایستی آب به دریاچه ارومیه برسد و یکی از بهترین مسیرها برای این پروژه، انتقال آب از رودخانه زاب است.

معاون طبیعی سازمان محیط زیست اظهار داشت: اما بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست در اجرای این پروژه بایستی اصلاحات و تغییراتی انجام می‌شد که خوشبختانه مجریان این طرح این اصلاحات را در نظر گرفته و بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۲ سازمان محیط زیست تاییدیه خود را برای انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه به ستاد احیای این دریاچه ابلاغ کرد.

دبیری با بیان اینکه مخالفان این پروژه نگران اثرات زیست‌محیطی انتقال آب در مبداء و مقصد هستند، اظهار داشت: به همین دلیل محیط زیست نیز چهار ماه با این پروژه مخالفت کرده بود، اما در نهایت با در نظر گرفتن تغییرات به این نتیجه رسیدیم که راهی به جز این پروژه برای احیای دریاچه ارومیه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: البته قطعا چنین پروژههایی اثرات منفی بر محیط زیست خواهد داشت، اما با در نظر گرفتن نتایج مثبتی که انتقال آب زاب برای دریاچه ارومیه خواهد داشت، به این نتیجه میرسیم که اثرات منفی این پروژه ناچیز است و در ازای مزایای آن میتوان آنها را نادیده گرفت.