به گزارشافکارخبر،نعمت الله ترکی در جلسه مشترک رئیس و اعضای شورای شهر تهران با استاندار و معاونین استانداری با بیان اینکه بودجه کل استان تهران ۲۶۲۰ میلیارد تومان است گفت: این بودجه در حالی است که درآمد کشور از پایتخت ۳۳ هزار میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه درآمد و بودجه شهرداری تهران در بخش هزینه ای ۴۷۰۰ میلیارد تومان و در بخش تملک دارایی ۹ هزار میلیارد تومان است گفت: این در حالی است که بودجه عمرانی ۱۶ شهرستان تهران ۲۳۶ میلیارد تومان است.

معاون استاندار تهران اظهار داشت: بودجه کشور در بخش جاری ۱۷۴ هزار میلیارد تومان و در بخش عمرانی ۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که بودجه استان های کشور ۶۳۰۰ میلیارد تومان و بودجه استان تهران تنها ۴۲۶ میلیارد تومان است.

ترکی با بیان اینکه ۴۱ شهرداری در استان تهران در سال ۹۳ حدود ۷۱۰ میلیاردتومان و در سال ۹۴ حدود ۸۲۰ میلیارد تومان هزینه جاری و در سال گذشته ۷۷۲ میلیارد و در سال جاری ۸۴۰ میلیارد هزینه عمرانی داشته است گفت: در سال ۹۲ مبلغ ۲۰ میلیارد و در سال گذشته به شهرداری تهران ۴۰ میلیارد تومان واریز کرده ایم.

وی از اعضای شورای شهر تهران خواست تا در سند آمایش سرزمینی استان تهران و ستاد تدوین برنامه ششم توسعه با استانداری تهران مشارکت و همکاری داشته باشند.