به گزارشافکارخبر،رشد جمعیت و افزایش نیاز جوامع باعثرشد روزافزون تولید زباله در محیط زیست شده است.

افزایش تولید زباله و کم شدن محل دفن زباله دلیلی شده تا در برخی مکان‌ها زباله‌ها در فضای آزاد رها شوند که علاوه بر آلودگی‌های بصری و پخش بوی نامطبوع در فضای اطراف باعثشیوع بیماری‌های واگیردار نیز دربین افرادی که در نزدیکی این اماکن زندگی می‌کنند شود.

در بیشتر واقع نیز اگر دفع زباله‌ها به صورت اصولی انجام نگیرد و عایق‌بندی مناسبی بین سطح مشترک زمین و زباله درنظرگرفته نشود، خطرات زیست محیطی بیشتری رااز جمله پساب شیرابه‌های سمی و آلودگی آبهای زیرزمینی می‌شوند و در نتیجه از بین رفتن موجودات و پوشش گیاهی اطراف محل‌های دفن زباله می‌شود.

زباله در بیشتر کشورهای دنیا نه تنها مخاطره آمیز نیست بلکه آنها زباله را به عنوان طلای کثیف نام می‌برند که می‌توانند با بازیافت و گاه سوزاندن آنها در دستگاه‌های زباله سفر تولید انرژی کنند. در کشور ما نیز زباله به یک مشکل اساسی تبدیل شده است که علاوه براینکه اراضی زیادی را به خود اشغال کرده است باعثالودگی‌های زیست محیطی زیادی هم شده است.

به عنوان مثال اراضی کهریزک در تهران که محل دفن زباله‌های شهر تهران است مشکلات متعددی را برای مردم اطراف این مکان به وجود آورده است.

حال مسئولان عمرانی منطقه آزاد کیش دست به کار جدیدی در جهت حفظ محیط زیست کرده‌اند و با منظور پاکسازی ۱۳ هزار هگتار از اراضی جنوب جزیره که به محلی برای دفن زباله تبدیل شده بود را پاکسازی کرده‌اند وبا تعبیه راکشور‌های زباله‌سوز از انرژی حاصل از سوزاندن زباله‌ها گازییل تولید کرده‌اند و قصد دارند این اراضی را به پارک تبدیل کنند.

طرح اجراشده در جزیره کیش می‌تواند به الگویی برای دیگر شهر‌ها تبدیل شود به خصوص برای شهری به مانند شهرتهران که با مشکلات زیست محیطی زیادی رو‌به‌رو است.

روزانه حجم زیادی زباله توسط مردم شهر تهران تولید می‌شودکه با یک مدیریت صحیح و خرید دستگاه‌های زباله سوز توسط شهرداری علاوه‌براینکه از ایجاد آلودگی‌های محیطی جلوگیری می‌کند باعثتولید حجم زیادی برق و سوخت می‌شود و هم اراضی زیادی از مناطق اطراف تهران آزادسازی می شود و می‌توان از آنها جهت ایجاد پارک‌ها و اماکن تفریحی استفاده کرد.

تمام این موارد تنها بخشی از راه کارهایی است که باید مورد توجه مسئولان شهری در جهت کاهش الودگیهای ایجاد شده توسط زبالهها و همچنین مدیریت شهری باشد که باید به آنها توجه ویژه داشت زیرا روزی میرسد که دیگر فضایی برای دفن زباله در زمین باقی نمی ماند وآینده زمین چیزی جز کوهی از زباله نیست.