به گزارشافکارخبر،اقبال شاکری در یکصد و نود و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده شهر جدیدی به نام خوارزمی در جنوب شهر تهران با سرمایه گذاران کلی و شرکت مادر تخصصی عمران در حال احداثاست.

وی افزود: شورای شهر و شهرداری تهران باید نسبت به این موضوع حساس باشند. با توجه به کمبود منابع آب و بارگزاری سنگین روی شهر پیشنهاد می‌دهم این موضوع با دقت مورد توجه قرار گیرد و با مطالعات جدی همراه باشد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در ادامه اظهارات خود پیشنهاد نامگذاری خیابان یا معبری به نام سردار همدانی را مطرح کرد.

علی صابری عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورا با بیان اینکه پایانه ویژه حمل و نقل جانبازان از افتخارات مدیریت شهری محسوب می‌شود گفت: اعضای شورا باید از این پایان هبازدید کنند تا ببینند برای ارتقای کم و کیفی آن چه اقتداماتی می‌توان انجام داد.

وی با اشاره به ستاد مناسبسازی فضا و معابر شهری، افزود: این ستاد نمیتواند تحت پوشش هیچ معاونتی قرار گیرد چرا که بر همه معاونتها حالت نظارتی دارد و لازم است شورای شهر برای این امر مصوبهای تعیین کند.