به گزارشافکارخبر،سعید اوحدی گفت: با انتقال پیکر های ۸۷ جانباخته دیگرفاجعه دلخراش منا به فرودگاه مهرآباد تاکنون اجساد ۳۹۹ مهاجرالی الله با چهار پرواز به تهران منتقل شده است.

مسئولان سازمان حج و زیارت تاکید دارند تاکنون پیکر ۶۵ زائرایرانی در اختیار این سازمان قرار ندارد وبه همین دلیل فعالیت تیم شناسایی و تفحص اجساد ادامه دارد و دو طرف ایرانی و سعودی درحال مذاکره برای تعیین وضعیت این جانباختگان هستند.

رئیس سازمان حج و زیارت که امروز درخصوص تعیین وضعیت این ۶۵ زائر مفقود و یافتن راهکار مناسب برای ادامه جستجوها با مسئولان پزشکی قانونی عربستان جلسه مشترک داردگفت: با توجه به گذشت۱۹ روز از فاجعه منا و شرایط نگهداری اجساد در سردخانه ها، کار جستجو بدلیل تغییر وضعیت فیزیک پیکرها با مشکل روبرو شده و دشوار است.

وی اظهار داشت: از تمامی ظرفیت‌های خود برای روشن کردن وضعیت آخرین زائر مفقود شده درحادثه دلخراش منا استفاده خواهیم کرد.

چهارمين پرواز حامل پيكرهاي مطهر ٨٧ جان باخته ايراني فاجعه منا بامداد سه شنبه در فرودگاه مهرآباد تهران به زمين نشست.