به گزارشافکارخبر،علیرضا دبیر در یکصد و نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سخنان شهردار تهران در خصوص محله هرندی، گفت: ‌ امروز قرار بود گزارشی درباره اقدامات انجام شده در محله هرندی ارائه شود اما این گزارش و فیلم نمایش داده شده تنها در حد بیان مساله بود و دوستان وارد بحثمحتوایی نشدند.

وی با اشاره به اینکه مشکلات محله هرندی از چندین دهه قبل وجود داشته؛ تصریح کرد: ‌ بیش از ۶۰ درصد معتادهای این محله تهرانی نیستند و از شهرستان ها به این مکان مهاجرت کرده اند اما راه حل پخش کردن آنها در شهرستان ها نیست.

دبیر اضافه کرد: ‌ ما در خاک سفید دو کوچه را جمع کردیم اما مشکل اعتیاد در این منطقه جمع نشد بلکه در کوچه های دیگر و در خانه ها پخش شد. ما نباید مشکل را در سطح شهر پخش کنیم بلکه باید آن را به صورت پایه ای درمان کنیم.

وی پیشنهاد کرد در چرخه تصمیم سازی و تصمیم گیری مردم محله را دخیل کنند. وی تاکید کرد: ‌ اگر با خانواده های ساکن در این محله صحبت کنید متوجه می شوید معتادهایی که در این محلات زندگی می کنند خطرناک نیستند بلکه کسانی که با فروش مواد مخدر از حضور این معتادها نفع می برند خطرناک هستند.

دبیر از شهرداری تهران خواست به دنبال احیای زندکی در این منطقه باشند و درباره گسترش این معضل در منطقه شش شهرداری نیز هشدار داد و گفت: یکی از راه حل های مشکلات محله هرندی این است که در منطقه ۱۲ یک نفر تصمیم گیر باشد در حالی که با هجمه ای که در آنجا وجود دارد هر روز یک تصمیم جدید در این منطقه گرفته می شود.