به گزارشافکارخبر،شهیندخت ملاوردی در جمع خبرنگاران و در حاشیه دیدار با وزیر بهداشت گفت: ۱۰ درصد معتادان را زنان تشکیل می‌دهند و اکنون عنوان شد که ۱۲ درصد مبتلایان به ایدز نیز بانوان هستند.

وی با بیان اینکه ۶۲ درصد معتادان متأهل هستند، گفت: اهمیت این موضوع بیش از اعتیاد زنان است، چرا که اعتیاد مرد خانواده در زن و کودک او تأثیر جدی می‌گذارد.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به حل مشکل اعتیاد از طریق هم‌افزایی، هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در ۹ استان کشور تصمیم داریم کلینیک‌های زنان را راه‌اندازی کنیم.

وی در مورد آمار زنان کارتن‌خواب یادآور شد: آمار رسمی از تعداد آنها نداریم، اما آمار غیررسمی حکایت از آن دارد که یک سوم ۱۵ هزار کارتن‌خواب تهران را زنان تشکیل می‌دهند.

ملاوردی همچنین در مورد مشکلات جنسی و سلامت جنسی گفت: موضوع جدی است که باید به آن بپردازیم، چرا که بخش عمده طلاق‌ها مربوط به مشکلات جنسی است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به گزارش وزیر کار در مورد وجود ۲۰۰ هزار زن دارای سوءتغذیه اشاره کرد و گفت: برای حل این موضوع به سراغ دستگاه‌های مربوطه می‌رویم و مشکل آنها را از طریق مکمل‌ها و بسته‌های غذایی حل می‌کنیم.

وی در خاتمه در مورد اجرای ۹ ماه مرخصی زایمان گفت: بیمه تأمین اجتماعی مدعی است که این قانون بار مالی برای آن دارد و از اجرای آن سرباز می‌زند.

وی افزود: البته تأمین اجتماعی گفته اگر تأمین بودجه شود، این قانون را اجرا می‌کند.

ملاوردی تأکید کرد: از دیوان عدالت رأی وحدت رویه در این موضوع گرفتهایم و تا جایی که میتوانیم آن را پیگیری خواهیم کرد.